TC10

TC10

دستگاه پنجه دوزی اتوماتیک برای انواع جورابهای زنانه


سادگی نصب و کار با دستگاه و نیز قابل اعتماد بودن و پایین بودن هزینه های کاربری و نگهداری از مزایای دستگاه پنجه دوزی اتوماتیک سانتونی می باشد.
دستگاه پنجه دوزی اتوماتیک سانتونی امکان شکل دهی به پنجه را برای بازه وسیعی از جورابهای زنانه از مچی تا تک لنگه های جوراب شلواری فراهم می آورد.
ماشین می تواند به موارد انتخابی همچون ابزار جایگذاری پاشنه/ پنجه و برش لبه مجهز شود و همچنین می تواند به دستگاه تغذیه کننده P&P-SG متصل شود.