شرکت Envirochemie

Envirochemie شرکتی آلمانی است که در زمینه مهندسی واحد های صنعتی برای سیستم های تصفیه فاضلاب صنعتی پیشرو است. خدمات این شرکت شامل طراحی، ساخت، اجرا و نگهداری واحدهای پردازش فاضلاب صنعتی و بازگرداندن آب به چرخه مصرف می شود. راه کارهای این شرکت جهت ایجاد چرخه آب در واحدهای تولیدی و رساندن هدر رفت آب به صفر، باعث کاهش چشمگیر هدر رفت منابع و انرژی خواهد شد. در آزمایشگاه های مجهز این شرکت، جدیدترین راهکارها جهت افزایش بهره وری و بهینه سازی فرایند مورد ارزیابی قرار می گیرد.

فرایند های فیزیکی شیمیایی(ENVOCHEM)

دستگاه Envochem این شرکت یکی از بهینه ترین فرایند ها در تکنولو/ی آب می باشد. از این دستگاه در تیمار آب، پساب و سیستم های بازگردانی آب، برای حذف فلزات سنگین یا آلودگی های دارویی از اب استفاده می شود. از این دستگاه به طور معمول در صنایع دارویی، شیمیایی، فولادی، خورشیدی و معدنی استفاده می شود.

فرایندهای زیستی(BIOMAR)

فرایند های هوازی و بی هوازی سیستم BIOMAR برای حذف آلودگی های معمول آلی از خروجی صنایع غذایی، نوشیدنی، دارویی، شیمیایی و کاغذ استفاده می شود. این سیستم به خصوص برای فرایند های زیستی همگام سازی و بهینه شده است.

پلنت های شناورساز(Flotation Plants)

“پلنت های شناورساز برای سالهای زیادی جهت تیمار پساب های صنعتی و بازیابی آب استفاده شده اند. این شرکت دو فرایند تست شده و کارا را برای تیمار پساب استفاده می کند. شناورسازی هوای محلول و شناورسازی(dissolved-air flotation) الکتریکی(electroflotation). سیستم شناورساز هوای محلول FLOMAR به خصوص برای تیمار پساب هایی که با مواد آلی حاصل از صنایع غذایی و گوشتی آلوده شده بهینه شده اند.

برخلاف سیستم بالا، سیستم شناورساز الکتریکی E-FLo-Dr-Baer برای حذف مواد روغنی یا تیمار پساب دارای پارتیکل و منسوجات بهینه شده است. “

پلنت های شناورساز(Flotation Plants)

“پلنت های شناورساز برای سالهای زیادی جهت تیمار پساب های صنعتی و بازیابی آب استفاده شده اند. این شرکت دو فرایند تست شده و کارا را برای تیمار پساب استفاده می کند. شناورسازی هوای محلول و شناورسازی(dissolved-air flotation) الکتریکی(electroflotation). سیستم شناورساز هوای محلول FLOMAR به خصوص برای تیمار پساب هایی که با مواد آلی حاصل از صنایع غذایی و گوشتی آلوده شده بهینه شده اند.

برخلاف سیستم بالا، سیستم شناورساز الکتریکی E-FLo-Dr-Baer برای حذف مواد روغنی یا تیمار پساب دارای پارتیکل و منسوجات بهینه شده است. “

پلنت های تعویض یونی (Ion Exchangers)

“پلنت های تعویض یونی Envochem پساب صنعتی را سم زدایی کرده و تولید آب با گرید های مختلف را فراهم می سازند.

پلنت های تعویض یونی برای تیمار آب پروسس(Process Water) استفاده می شوند. این پبنت ها می توانند پسماند را حذف، فلزات ارزشمند را بازیابی، پساب را سم زدایی و آب را تیمار کنند به طوریکه قابلیت بازچرخانی در سیستم را داشته باشد.

از این تکنولوژی در صنایع مختلفی از جمله صنایع فولادی، شیمیایی، دارویی، الکتروپلیتینگ و صنایع دیگر استفاده می شود. شرکت Envirochemie نه تنها این نوع پلنت ها را طراحی و می شازد بلکه رزین های آن را نیز با توجه به نیاز مشتریان تولید می کند. “

فرایندهای غشایی (Membrane Processes)

“پلنت های غشایی Envopur به وسیله فرایند های مختلفی از جمله میکروفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون، نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس آب های صنعتی را تصفیه می کنند. از این سیستم ها برای کاربرد های مختلفی از جمله تصفیه آب پروسس، بازیابی آب، تغلیظ منابع، بازیابی آب استفاده شده برای آبکشی، تعمیرات و نگهداری حمام های آبی، جداسازی انتخابی مواد و تصفیه پساب استفاده می شود.

بر اساس نیاز مشتری شرکت Envirochemie سیستمی که منطبق با سیستم مشتریان باشد را پیشنهاد و آماده می کند. در بیشتر موارد پیشنهاد می شود سیستم های غشایی با سیستم های فیزیکی-شیمیایی یا زیستی ترکیب شوند. “

غیرفعال سازی و گندزدایی فاضلاب

پلنت های گندزدا و غیرفعال ساز شرکتEnvirochemie اغلب در صنایع بیوتکنولوژی و علوم زیستی به کار برده می شوند. برای مثال در آزمایشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، بیمارستان ها و صنایع دارویی از پبنت ها غیرفعال ساز شیمیایی و حرارتی استفاده می شود.