یک سیستم  اندازه گیری ضخامت از نوع تابشی است که با قرارگیری بصورت عمود بر روی انواع رول ها و با استفاده از بازوهای متحرک خود اندازه گیری بسیار دقیقی از ضخامت مواد در طول رول ارائه می دهد .

موارد کاربرد:

مناسب جهت اندازه گیری ضخامت هر نوع آمیزه لاستیکی ، پلاستیکی و… در سطح انواع رول ها در طی پروسه تولید.

اسکرول به بالا