تکنولوژی انحصاری متعلق به الکترونیک سیستم که به منظور سنجش میزان ضخامت محصول بصورت مستقیم و بدون تماس طراحی شده و قابلیت اندازه گیری با دقتی در سطح میکرون را داشته و مجهز به سیستم کالیبراسیون خودکار می باشد. این سیستم جهت استفاده در بخش های مختلف صنایع از جمله انواع سیستم های کلندرینگ مناسب می باشد. نوع دیگری از این سنسور ها با نام Essair™ Reflex در این شرکت تولید می شود که امکان اندازه گیری یکطرفه را نیز دارد.

اسکرول به بالا