پلنت های شناورساز برای سالهای زیادی جهت تیمار پساب های صنعتی و بازیابی آب استفاده شده اند. این شرکت دو فرایند تست شده و کارا را برای تیمار پساب استفاده می کند. شناورسازی هوای محلول و شناورسازی (dissolved-air flotation) الکتریکی (electroflotation). سیستم شناورساز هوای محلول FLOMAR به خصوص برای تیمار پساب هایی که با مواد آلی حاصل از صنایع غذایی و گوشتی آلوده شده بهینه شده اند.  برخلاف سیستم بالا، سیستم شناورساز الکتریکی  E-FLo-Dr-Baer  برای حذف مواد روغنی یا تیمار پساب دارای پارتیکل و منسوجات بهینه شده است.

اسکرول به بالا