سیستم  Flex Feed یک سیستم کنترل تغذیه کلندر است که با بهره گیری از دوربین های اینفرارد ترموگرافیک اطلاعات پایدار و قابل اعتمادی در مورد میزان مواد بین رول های کلندر ارایه میدهد. تابش های متفاوت اینفرارد تصویری واضح از شرایط تغذیه کلندر بدون در نظر گرفتن رنگ مواد در اختیار قرار می دهد.

این سیستم می تواند با اتصال به سیستم تغذیه، میزان تغذیه در قسمت ها مختلف رول را یکسان نماید. این سیستم همچنین دارای مزیت های دیگری از قبیل نمایش میزان توزیع دما در سطح مواد و سیستم بک آپ گیری از تصاویر به مدت یکسال را دارا می باشد.

اسکرول به بالا