امروزه جداسازی بخش آلی از مواد بازیافتی در بسیاری از کشورها انجام می شود، اما ترکیبات مواد بازیافتی خشک در هر کشور متفاوت است. این مسئله به این معناست که برای هر نوع خاصی از مواد بازیافتی می بایست کارخانه مخصوص به آن طراحی و ساخـته شود.اشتادلر در ساخت و توسعه اولین کارخانه ها از این دست دخـیل بـوده است. اشتادلر با مواد قــابل بازیافت در هر کشور آشــنا بوده و اطــلاع دارد که کــدام شرایط بهترین نتایج را برای هر مشتری ایجاد می کند.

اسکرول به بالا