این اسکنر خودکار با استفاده از سیستم بازتابی نسبت به رول مرجع که با سرعت خط هماهنگ می باشد عمل می کند. این اسکنر به سادگی مونتاژ می شود و رفع عیوب احتمالی در آن بسیار ساده می باشد. این سیستم با روش متفاوت در انجام اسکن کلیه خصوصیات سیستم Slim Duplex را دارد

اسکرول به بالا