یک تجهیز اندازه گیری ضخامت با استفاده یک سیستم پنوماتیکی جهت اندازه گیری مستقیم و بدون تماس می باشد. این سیستم با موقعیت یابی و کالیبراسیون خودکار ، اندازه گیری دقیقی بر پایه برگشت هوا و سنسورهای پیشرفته انجام می دهد. از این تجهیز می توان در صنعت تایر و کلیه صنایعی که از سیستم های کلندرینگ استفاده می کنند بهره برد.

اسکرول به بالا