سیستم Flexcord به عنوان یکی از بهترین سیستم های کنترل خروجی کلندرهای سیمی و نخی در جهان مطرح است. این سیستم یک اسکنر ویژه مجهز به اشعه ایکس و سنسور خطی دارد که با اتکا بر نرم افزار پیشرفته خود تصویری واضح و دقیق از نحوه قرارگیری سیم و نخ در داخل آمیزه را بصورت پیوسته ارایه داده و هرگونه خطا و فاصله مشاهده شده را بلافاصله در جهت جلوگیری از کاهش کیفیت و افزایش ضایعات  هشدار می دهد.

این سیستم با حداقل تابش ایکس ری کار می کند که از 37 کیلو ولت و  1.25 میلی آمپر تجاوز نمی کند (سایر دستگاه های ایکس ری از 50 تا 70 کیلو ولت با 2 تا 8 آمپر کار می کنند) و هیچگونه خطری برای اپراتور به همراه ندارد .

اسکرول به بالا