این تجهیز با استفاده از سیستم بازتابی ضخامت محصولات قابل انعطاف را با بالاترین دقت اندازه گیری می کند . این سیستم با استفاده از تکنولوژی Laser-Inductive  کالیبراسیون خودکار و با حرکت پایدار سنسور شرایط استفاده در گستره بزرگی از صنایع با ضخامت های محصول متفاوت (از جمله صنعت تایر) را دارد .

اسکرول به بالا