در پلنت های سورتینگ مشــمع اشــتادلر پلی الفــین ها از یکدیگر تمــیز داده شده و جدا می شوند. با توجه به هــمکاری تنــگاتنگی که اشتــادلر با شرکت  KRONES AG دارد، کل فـــرآیند بـــازیافــت فیـــلم چـــه از لحــاظ کیـــفـــیتی و چـــه از لحــاظ بـــازدهی بهینه شده است.

اسکرول به بالا