خط کاملا اتوماتیک درجه بندی تایر (یونیفورمیتی ، جئومتری و بالانس) به صورت یکجا.

     ماشین یونیفورمیتی تایر ( 25-12 اینچ).

     خطوط مونتاژ چرخ(صنعت خودروسازی).

     سیستم های بالانس دینامیک و استاتیک (صنعت تایر ، قطعه سازی خودرو و سایر صنایع).

     سیستم جئومتری تایر( صنعت تایر سازی).

     دستگاه تست فشردگی طوقه (بید) تایر ( صنعت تایرسازی).

     دستگاه های پورتابل تست لرزش ( در انواع صنایع).

اسکرول به بالا