ترکیب مواد ساختمانی یا پسماند های حجیم شامل مواد مقوایی، چوبی، فلزات آهنی، معـــدنی و نایــلون ها می شوند. ترکیب مـــواد حجـــیم با چگالی بالا نیازمند ســـاخـت پلنت هایی با تجهیزات مقاوم و کارایی بالا می باشد. به منظور برآورده کردن این نیـاز، اشتادلر جداکننده بالیستیک بسیار قدرتمــند STT6000 را طراحی نموده که مختص این نوع پلنت ها می باشد.

 

اسکرول به بالا