ترکیب مواد در زمینه پسماند های الکتریکی و الکترونیکی شامد انواع مختلفی از وســـایل الکترونیکی در انـدازه های مختــلف می شوند. موبـایل، کامپیوتر، پرینتــر، تلویـــزیون، مخـــلوط کن، یخـــچال و سیستم های تهویه هـــوا از جمله این وسایل می باشند. پلنــــت های سورتیــــنگ برای پسماند های الکتــــریکی و الکترونیـــکی می بایست برای بازار پر متـقـاضی، بالاترین کیفیت و رضایت را داشته باشد. 

بنابراین نیاز است که چنین پلنت هایی بتوانند علاوه بر جداسازی انواع مختلف فلز، آنها را از صفحــات پلاستــیکی و روکش ها نیز جــدا کرده و آنها را به جریان خـوراک بازیافتی هـــدایت کنند.اشــتادلر با همکاری شــرکت WeeeSwiss Technology با بیش از  25 ســال ســابقه در بازیافـت پسمــاند های الکتریکی و الکتــرونیکی، پلنــت های سورتینگ بی نظیری از لحاظ کیفیت و بازده تولید می کند.

اسکرول به بالا