سیستم جدید تاندم قابلیت بسیار بالایی در افزایش کیفیت محصول و همچنین کاهش مراحل اختلاط را دارد. این سیستم با دو مرحله ای کردن فرایند اختلاط در یک ماشین، میتواند مراحل ایجاد پراکندگی(Dispersion) و توزیع (Distribution) را به صورت جداگانه و با کیفیت بسیار بالا بصورت موازی انجام دهد. همچنین میتوان از دستگاه فوقانی بمنظور تولید مستربچ استفاده کرد و سپس کامپوند را به ماشین تحتانی انتقال داد. ماشین تحتانی فاقد رام بوده و جهت تکمیل فرایند اختلاط مورد استفاده قرار میگیرد. استفاده از این سیستم ها هم از نقطه نظر زمانی و هم از جهت میزان مصرف انرژی بسیار به صرفه خواهد بود.

ویژگی های برجـسته تـا نـدم مـیکسر:

  • روتورهای تاندم با رفتار تغذیه بهینه شده.
  • قابلیت خروج هوای محبوس در کامپاند با دقت بسیار بالا .
  • آب بندیهای بدون روانکار در ماشین تحتانی.
  • امکان افزودن دو مرحله ای مواد به کامپوند.
  • صرفه جویی در زمان و میزان مصرف انرژی.
اسکرول به بالا