پلنت های کاغذ و مقوای اشتادلر عمدتا برای سورتینگ حجم بالای پسماند های کاغذ و مقوای صنــایع و شهرداری استفاده می شوند. با احــداث چند ده پلنــت سورتیــنگ کاغذ و مقوا در 15 سال گذشته، اشتادلر از پیشتازان این عرصه در جهان می باشد.

اسکرول به بالا