نیروی کششی در قسمت بید تایربه نسبت قطر تایر در مونتاژ و استفاده از چرخ اهمیت ویژه ای دارد. نسل جدید دستگاه های فشرده سازی بید تولید شده توسط هافمن با سرعت و کارایی بالا پارامترهای بید را بررسی و ضمن ارائه ویژگی های بید، مشخص می نماید که پارامترها در محدوده مورد نظر قرار می گیرند یا خیر.

ویژگی های برجسته دستگاه فشردگی بید :

  •  بهره گیری از قطعات الکترونیکی و مکانیکی از برترین برند های جهان.
  • دقت و تکرارپذیری بسیار بالا.
  • بارگیری و تخلیه آسان تایر.
  •  پیشرفته ترین نرم افزار کنترلی و ارائه نتایج در مانیتور لمسی دستگاه.
اسکرول به بالا