پسماند شهری انواع پسماند خانگی از جمله پسماند های آلی مانند پسماند غذایی تا مواد متـنوع قابل بازیافت دیگر را شــامل می شود. این مواد متــنوع شــامل مـوادی با چگالی 100 تا 300 کیلوگرم بر متر مکعب می شود: موردی که پلنت ها را به چالـش می کشد چرا که مدیریت این مواد نیازمند کارخانه ای منعطف اما در عین حال مقاوم می باشد. اشتادلر تاکـــنون توانسته است تا با تکیه بر توانایی های مهـــندسین خود ده ها کارخانه ســورتینگ پســـــماند شهری با ظــرفیت 40،000 تا 1 میلیون تن در سال ساخته و به مشتریان خود تحویل دهد.

 

اسکرول به بالا