مواد ورودی این نوع پلنت ها شامل تمام انـواع چوب، که دارای عناصر آهنی مانند میخ، پیچ، شیشه یا ناخالصی های دیگر هستند را شامل می شود.

اشتادلر توانسته است پلنت های سورتینگ چوب با بــازده بالا را طراحی و تولید کند که توانایی بازیافت حداکثر میزان چوب را داشته باشند. اولین پلنت از این دست در سال 2012 نصـب و راه اندازی شده است. هدف اصلی این نــوع پلـنــت ها جـداسازی تمامی موادی است که فرایند را دچار مشکل می کنند.

اسکرول به بالا