سیستم Scaneye میکروسکوپ شما در خط تولید است. Scaneye یک سیستم اسکن با یک یا چند دوربین است که بصورت آنلاین تجزیه و تحلیل دقیقی از جزیی ترین قسمت های سطوح تولیدی را انجام می دهد. این سیستم با کیفیتی برابر با میکروسکوپ آزمایشگاهی خاطری آسوده نسبت به عدم وجود کوچکترین مورد در سطح تولیدات را فراهم می نماید.

اسکرول به بالا