مـاشین بـــرچسب کـن بســیار قوی اشتادلـر، قابلـیـت پـروسس 9 تُــن انـواع بطـری های پلاستیکی در ساعت را دارد.

اسکرول به بالا