این دستگاه دارای اتاقک احتراق چرخشی است و به طوری عمل می کند که تمامی پسماندها به طور کامل و بدون باقیمانده سوزانده شود و بیشینه حرارت به تمام قسمت های پسماندها برسد. این دستگاه مناسب مدیریت و تخلیه پسماندهای خشک و تر می باشد. اطلاعات فنی:
  • دمای عملیاتی بین 850 تا 1000 درجه سانتی گراد.
  • حجم آون ها از 0.9m3 تا 6m3 می باشد.
  • ظرفیت سوزاندن برای کمترین حجم: 100 کیلوگرم در ساعت.

ویژگیهای برجسته ROTOMAC:
  • آرگانومی این دستگاه به نحویست که می تواند فرایند آبگیری از پسماند را شتاب دهد که نسبت به زباله سوز های نوع ثابت باعث کاهش مصرف سوخت می شود.
  • هر زباله سوز روتاری دارای اتاقک پسا احتراق می باشد که مطابق با اخرین استاندارد های اروپا آلودگی های ناشی از سوزاندن پسماند را کنترل می کند.
اسکرول به بالا