پلنت های تعویض یونی Envochem پساب صنعتی را سم زدایی کرده و تولید آب با گرید های مختلف را فراهم می سازند. پلنت های تعویض یونی برای تیمار آب پروسس (Process Water) استفاده می شوند. این پبنت ها می توانند پسماند را حذف، فلزات ارزشمند را بازیابی، پساب را سم زدایی و آب را تیمار کنند به طوریکه قابلیت بازچرخانی در سیستم را داشته باشد. از این تکنولوژی در صنایع مختلفی از جمله صنایع فولادی، شیمیایی، دارویی، الکتروپلیتینگ و صنایع دیگر استفاده می شود. شرکت Envirochemie نه تنها این نوع پلنت ها را طراحی و می شازد بلکه رزین های آن را نیز با توجه به نیاز مشتریان تولید می کند.

اسکرول به بالا