این دستگاه کاربردهای فراوانی دارد و با توجه به هد قرار داده شده، توانایی خروج مواد بصورت شیت، نوار و یا گرانول را داراست، با توجه به استفاده از دو مارپیچ، از ایجاد نوسانات فشار در طول اکسترودر جلوگیری شده است. از این دستگاه میتوان در پایین دست پروسه میکسینگ استفاده کرد.

ویـژگی های برجـسته اکستـرودر تـخـلیه:

  • دارای دو مارپیچ جهت تضمین تغذیه صحیح دستگاه.
  • امکان تولید طبق طراحی ، ابعاد ، طول اسکرو و سیستم کنترل دمایی مدنظر مشتری.
  • امکان استفاده از صافی در خط.
  • سیستم خنک کاری بهینه.
اسکرول به بالا